Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Rješenja za potrošačku industriju

Sveobuhvatna ponuda dizajnirana za FMCG (roba široke potrošnje), pića i duhan, lifestyle i maloprodaju kako bi omogućila kretanje vaše robe u svakoj fazi procesa, od sirovine do krajnjeg potrošača.

Kako se preferencije kupaca mijenjaju, operativne marže se smanjuju i tržišta postaju sve konkurentnija, potreban vam je iskusan pružatelj logističkih usluga koji vam može pomoći da uspijete.

Možete se osloniti na našu logističku ekspertizu za usluge špedicije, upravljanja narudžbama i pošiljkama međunarodnih lanaca opskrbe ili čak u smislu kompletne organizacije vaših ugovornih logističkih i distributivnih usluga. Naši timovi, koji već više od 100 godina pomažu kompanijama da ostvare svoje ciljeve, mogu prilagoditi rješenja koja tačno odgovaraju vašim potrebama.

Naš stručni tim Vam može pružiti podršku u pogledu:

  • Razviti strategije distribucije zaliha kako bi se povećala potražnja za uslugama, uz nastavak rada po najnižoj varijabilnoj jediničnoj cijeni.
  • Pregovori o koherentnosti digitalnog i offline pristupa u novim lancima nabavke zbog sve veće povezanosti s internetom (IoT).
  • Ulaganje u trendove životnog stila korisnika.
  • Odgovor na povećanu kupovnu moć krajnjih korisnika, posebno u Aziji.
  • Podrška potrebama potrošača za većom održivošću u lancima nabavke.

Možete birati između naših specifičnih riješenja koja zadovoljavaju FMCG i maloprodajna tržišta.

Kontaktirajte nas danas da saznate više.